RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Beslut om nytt ersättningssystem

2017-03-13 

I förra veckan beslutade regeringen om ett nytt ersättningssystem till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn. 

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga ska framförallt baseras på schabloner. Enligt regeringen ska det göra att regelverket blir enklare och att Migrationsverket därmed ska kunna betala ut ersättningar till kommunerna snabbare.

Det innebär bland annat att kommuner kommer att få en schablonersättning på 52 000 kronor per ensamkommande barn som de tar emot. Det ska täcka transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader.

Läs mer om ersättningssystemet på regeringens webbplats

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.