RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barn utan socialt nätverk i Afghanistan får PUT

2017-03-22 

Migrationsöverdomstolen slår fast att ett barn som inte har ett ordnat mottagande i form av en familj eller ett socialt nätverk i Afghanistan ska betraktas som alternativt skyddsbehövande och få permanent uppehållstillstånd.

Fallet gäller ett en 15-årig hazar som bott större delen av sitt liv med sin familj i Iran. Han sökte asyl i Sverige i december 2014. Domstolen ansåg att han sammantaget var särskilt sårbara eftersom han saknar familj och socialt nätverk i Afghanistan. Han anses även i framtiden löpa en individuell och specifik risk för att utsättas för våld och andra övergrepp. 

Ladda ner domen som pdf