RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Villkorlig frigivning utreds

2016-04-01 Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning efter ett fängelsestraff.

Den som avtjänar ett tidsbestämt fängelsestraff kan i dag friges villkorligt efter två tredjedelar av strafftiden. Bara om den intagne har misskött sig kan den villkorliga frigivningen skjutas upp. Enligt regeringen kan det dock finnas andra skäl som bör påverka den villkorliga frigivningen. Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning.

Agneta Bäcklund, justitieråd i Högsta domstolen, har utsetts till utredare.

Läs regeringens pressmeddelande