Utvärdering av insats för barn i familjehem - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utvärdering av insats för barn i familjehem

2016-12-12

Karolinska institutet har utvärderat Skolfam, en kommunal arbetsmodell som riktar sig till barn som placerats i familjehem för att främja skolprestation bla. Insatsen kontaktperson har ingått för vissa barn. 

Barn i familjehem utgör en riskgrupp för att utveckla psykosociala problem och har ofta bristfälliga skolresultat. Den kommunala arbetsmodellen Skolfam har utvecklats för att främja skolprestation och välmående i denna grupp. Idag finns denna arbetsmodell spridd i 26 kommuner. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Utvärderingen visar att modellen ger små förbättringar av perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och läsförmåga. Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet har gjort utvärderingen på uppdrag av Socialstyrelsen. 

Insatsen kontaktperson ingick i Skolfam (för vissa barn). Undersökningen tittar inte specifikt på effekten av att ha en kontaktperson, men insatsen är inbakad i Skolfam.

Ladda ner rapporten på Socialstyrelsens hemsida