Utslussning minskar återfall - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utslussning minskar återfall

2016-12-13 

En ny studie av Kriminalvården visar att klienter som får någon form av särskild utslussningsåtgärd har lägre risk att återfalla i brott och drabbas av akut förgiftning av alkohol eller narkotika. 

De fyra särskilda utslussningsåtgärderna - frigång, utökad frigång, vårdvistelse och halvvägshus - ska underlätta för klienterna i övergången från anstalt till frihet. 

Resultatet visar att klienter som tagit del av en utslussningsåtgärd hade 14 procents lägre risk att återfalla i brott jämfört med klienter som inte hade haft någon utslussningsåtgärd. Dessutom hade de 15 procents lägre risk att drabbas av akut förgiftning av alkohol eller narkotika under uppföljningstiden.

Läs mer på Kriminalvårdens hemsida