RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utredning om att stärka civilsamhället klar

2016-03-24

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle föreslår flera åtgärder för att stärka civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället.

Utredningen heter Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13. Under utredningens gång deltog representanter från RFS vid möte för att delge förbundets erfarenheter och behov. RFS kommer framöver att vara remissinstans för denna utredning. 

Läs mer och ladda ner utredningen på regeringens hemsida