RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utredare ska ge förslag på lokal samverkan

2016-09-05 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har gett generaldirektören Anne Holm Gulati i uppdrag att lämna förslag på en modell för lokal samverkan för att förebygga återfall i brott, så kallade inslussgrupper.

Inslussgrupperna ska vara möjlig att pröva i form av en pilot under 2017.

Läs regeringens pressmeddelande här