Uppgifter om gode män för ensamkommande barn lämnas inte ut - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppgifter om gode män för ensamkommande barn lämnas inte ut

2016-05-03 Kammarrätten i Jönköping har avgjort att överförmyndaren har rätt att vägra lämna ut uppgifter om gode män för ensamkommande barn till en journalist. Detta eftersom det inte står klart att det kan ske utan att den enskilde lider men. 

En journalist på SVT Småland hade begärt ut en lista från överförmyndaren i Växjö på kontaktuppgifter till gode män för ensamkommande barn och uppgifter om antalet uppdrag. Denne vägrade lämna ut listan. Enligt 32kap. 4§ i Offentlighets- och sekretesslagen är det sekretess på uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden för gode män till ensamkommande barn om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att gode mannen lider skada eller men. Kammarrätten i Jönköping har fastställt att journalistens syfte var att granska de gode männens arbete. Enligt rätten står det inte klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde lider men. Uppgifterna lämnas därmed inte ut. Målnummer är 2793-15.

Ladda ner domen som pdf