RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppgifter om god man lämnas inte ut

2016-11-11 Assistansbolag överklagade överförmyndarförvaltningens beslut, om att inte lämna ut uppgifter om god man, till kammarrätten, skriver Zeteo nyheter. Kammarrätten avslår överklagandet.

Ett assistansbolag begärde ut uppgifter om hur många huvudmän en god man hade och hur mycket ersättning denne fick. Överförmyndarförvaltningen i Göteborgs stad avslog begäran med hänvisning till att det fanns risk att den gode mannen led skada eller men om uppgifterna lämnades ut.

Beslutet överklagades till kammarrätten, bland annat uppgavs då att det lagrum kommunen hänvisat till, 32 kap. 4 § OSL, inte var tillämpligt eftersom det handlade om vuxna. Men kammarrätten menar att bestämmelserna om god man i föräldrabalken även gäller vuxna personer och att lagrummet är tillämpligt på samtliga ärenden om god man. Domstolen håller med omatt uppgifterna kan orsaka skada eller men och avslår överklagandet.