Uppdrag som kontaktperson minskar inte graviditetsersättning - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdrag som kontaktperson minskar inte graviditetsersättning

2016-03-22 

Uppdrag som kontaktperson innebär inte att försäkringskassan kan minska graviditetsersättning, enligt Kammarrätten i Jönköping.

I Wolters Kluvers nyhetsbrev Zeteo nyheter står att en sjuksköterska som på grund av graviditet inte kunde arbeta fick rätt gentemot Försäkringskassa. Försäkringskassan ville minska hennes ersättning med en fjärdedel eftersom hon kunde arbeta som kontaktperson. Men Kammarrätten i Jönköping konstaterar att hennes uppdrag, som gällde två till fyra timmar i månaden, inte skulle betraktas som arbetsförmåga. Det kan istället jämföras med att fika med en kompis. Att minska ersättningen skulle göra att sjuksköterskan blev underkompenserad.

Målet har nummer 233-15, Kammarrätten i Jönköping.