RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Umeå-förening kritiserar Migrationsverkets blanketter

2016-02-23 

Västerbottens-Kuriren skriver om att Umeå godman- och förvaltarförening är kritiska till Migrationsverkets nya blankett för särskilt bidrag för ensamkommande barn. 

På den nya blanketten ska gode mannen bland annat bifoga uppgifter om hur mycket socialtjänsten betalat ut i omkostnadsersättning till det familjehem, jourhem eller HVB-hem där barnet är bosatt. 

Lars Sandberg, orförande i föreningen, intervjuas och uppger att det här är uppgifter som gode mannen vare sig kan eller vill begära ut från kommunen.

Artikeln som är publicerad i Västerbottens-Kuriren är skriven av Anders Wynne/Monica G Engström.

Ladda ner artikeln som pdf här