RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige

2016-01-13 Se Rädda barnens filmer som ger tips till dig som möter barn och unga som flytt till Sverige.

Tips från filmerna:

Var extra uppmärksam mot barn som varit med om svåra saker.

Var öppen, ärlig och ge svar på barnets frågor.

Var lugn och trygg mot barnet.

Umgås och gör saker tillsammans.

Stöd barnet i att träffa andra barn.

Hjälp barnet att sätta ord på sina känslor.

Fler tips och viktiga verktyg får du om du ser filmerna.

 

Se filmerna här