RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Svt granskar överförmyndare

2016-04-26 Läs Svt:s granskning av gode män och överförmyndarnas verksamhet här. 

Svt har in sin granskning begärt ut och samlat in länsstyrelsernas samtliga tillsynsrapporter under åren 2012-2015. Totalt 470 rapporter, och stickprovskontroller i över 8.000 akter. i granskningen har också begärts ut samtliga överklaganden av överförmyndares beslut under åren 2013-2015 från landets tingsrätter. 

Enligt Svt:s redaktion visade de granskade tillsynsrapporterna att 26 miljoner kronor försvunnit från konton som skulle skötas av gode män.

Läs mer här