Tand- och handledsröntgen underkänns för åldersbestämning - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tand- och handledsröntgen underkänns för åldersbestämning

2016-04-21 

Socialstyrelsen har granskat vetenskapliga studier om åldersbestämning. De konstaterar att traditionell tand- och handledröntgen ger för stora fel vid bedömningen om någon är över eller under 18 år. De rekommenderar istället att start ett pilotprojekt för att utvärdera magnetröntgen av knä- och fotleder.

I de lederna slutar tillväxten av brosk först vid 24 års ålder. Det ger därför ett säkrare besked om en person är under 18 år.

Resultatet av Socialstyrelsens granskning av vetenskapslitteratur visar att risken för att ett barn misstas för vuxna vid röntgen av tänder och handleder bedöms vara omkring 10-12 procent. Utredningen anser att undersökningar av knäleder med magnetkamera har potential att minska den beräknade risken till 3 procent för pojkar och 7 procent för flickor. Skillnaden beror på att flickor mognar fortare och därför slutar växa tidigare. Det motsatta faller att vuxna bedöms som barn ger en risk på 30 procent. Den etiska analysen av sådana undersökningar har inte slutförts. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, hittade inte någon vetenskaplig grund för andra, psykosociala bedömningsgrunder.

Socialstyrelsen rekommenderar att ett pilotprojekt med 2 000 deltagare startas. I studien skulle barn som är födda och folkbokförda i Sverige med olika bakgrund erbjudas att delta. Utredarna tror att en sådan studie skulle kunna vara klar och ge riktlinjer att arbeta efter redan i början av 2017. Men det är inte Socialstyrelsen själva som skulle göra pilotprojektet. 

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida