Socialstyrelsen analyserar mottagandet av ensamkommande - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Socialstyrelsen analyserar mottagandet av ensamkommande

2016-01-15

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som ingår i uppdraget.

I uppdrag ingår att:

  • göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn,
  • se över kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga,
  • ta fram ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända unga vuxna (18–24 år) inom ekonomiskt bistånd.
  • ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ett ensamkommande barn översatt till relevanta språk,
  • utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på hem för vård eller boenden (HVB) och stödboenden i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga, och om behov finns påbörja arbetet med framtagande av relevant stöd.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande och skriftligen till Regeringskansliet efter att varje deluppdrag är avslutat. Senast den 30 juni 2017 ska uppdraget slutredovisas.

Läs mer här