Social fobi ger inte rätt till kontaktperson - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Social fobi ger inte rätt till kontaktperson

2016-05-11 Kammarrätten i Göteborg anser inte att social fobi ger rätt till stöd av kontaktperson för att vara tillförsäkrad skälig levnadsnivå, skriver Zeteo nyheter.

Zeteo nyheter uppger att en kommun nekat en kvinna med diagnosen focial fobi att få bistånd via insatsen kontaktperson. Kvinnan överklagade beslutet och fick först bifall i förvaltningsrätten, men kammarrätten går nu på kommunens linje och fastställer kommunens beslut. Enligt kammarrätten är det inte visat att hon är socialt isolerad mot bakgrund av att kvinnan är inneboende hos en annan kvinna, har beviljats boendestöd två tillfällen i veckan och har regelbunden psykologkontakt.

Målnummer är 5102-15.