Särskild förordnad vårdnadshavare tvingas betala tillbaka studiehjälp - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Särskild förordnad vårdnadshavare tvingas betala tillbaka studiehjälp

2016-04-12 

Hovrätten i Skåne och Blekinge har dömt en särskild förordnad vårdnadshavare att återbetala studiehjälpen som ett ensamkommande barn fått, som inte har skött sin skolgång.

Hovrätten anser inte att det finns någon grund i lagstiftningen för ett undantag trots att den särskild förordnad vårdnadshavare inte har den dagliga tillsynen av barnet. Att situationen inte är vad lagstiftaren avsett och att det kan försvåra rekryteringen av särskild förordnad vårdnadshavare påverkar inte domstolen. Den särskild förordnad vårdnadshavare är skyldig att betala ca 1 700 kr för skulden, ränta, avgifter och rättegångskostnader för Kronofogdemyndigheten. 

Hovrätten Skåne och Blekinge Mål nr 2616-15

Ladda ner domen som pdf