SKL om kommunerna och åldersuppskrivningar - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

SKL om kommunerna och åldersuppskrivningar

2016-11-16

Stadsjuristen i Malmö har analyserat vad kommunen ska göra när Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barns ålder under handläggning. 

Stadsjuristen i Malmö bedömer att kommunen vare sig har stöd i lag eller allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera från en ålderuppskrivning som Migrationsverket gör under pågående asylärende. Sveriges kommuner och landsting, SKL, instämmer i den bedömningen, enligt sitt nyhetsbrev för överförmyndare.

Läs mer SKL:s webbplats

Se SKL:s nyheter för överförmyndare okt 2016 (pdf)