RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

SKL föreslår tillfälligt biträde för ensamkommande

2016-02-23 

De långa väntetiderna för ensamkommande barn att få en god man kan kortas genom att det tillfälliga biträdet får företräda barnet till dess att den får god man. Det menar SKL, Sveriges Kommuner och landsting, uppger Svt.

Eva von Schéele, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill se akuta regeländringar för att garantera att ensamkommande garanteras sina rättigheter innan de får en god man.

– När det kommer så många barn och man hinner inte med att ordna gode män av olika anledningar så finns det akuta behov av regeländringar. Barnen blir inte inskrivna i skolan, får inte de placeringar och vård som de behöver och då tycker vi att akut skulle det offentliga biträdet få ett utvidgat uppdrag, säger hon i inslaget.

Läs artikeln på Svt:s hemsida här