SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män

2016-04-27 SKL, Sveriges kommuner och landsting gör ett skriftligt uttalande om när överförmyndare ska polisanmäla samt om behovet av översyn av lagstiftningen.

 

Läs uttalande här