Riktlinjer för arvode till kontaktperson och kontaktfamilj - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Riktlinjer för arvode till kontaktperson och kontaktfamilj

2016-02-11

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram nya riktlinjer till kommuner som gäller dels riktlinjer för arvode till kontaktpersoner, kontakt- och stödfamiljer som korttidsvistelse enligt LSS, dels riktlinjer för arvode till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL.

Läs cirkuläret om ersättning enligt LSS

Läs cirkuläret om ersättning enligt SoL