RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Riksrevisionen granskar förutsättningar kring godmansystemet

2016-10-26 Riksrevisionen har beslutat att inleda en granskning av om staten ger kommunerna rätt förutsättningar för att skapa ett fungerande ställföreträdare- och överförmyndarsystem. 

De myndigheter som omfattas av granskningen är Regeringskansliet (Socialdepartementet och Justitiedepartementet) och Länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län.

Beslutet om att inleda granskningen togs i september 2016. Projektledare för granskningen är Petra Jonvallen. 

Läs mer på Riksrevisionens hemsida