Remissvar om häktesutredningen - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Remissvar om häktesutredningen

2016-12-05 

Nu finns remissvaren gällande häktesutredningen att läsa på regeringens hemsida. Även RFS har yttrat sig.

Regeringens utredare lämnade i augusti förslag på hur användningen av häktning och restriktioner kan minska samt hur isoleringen av häktade personer kan brytas. Se Färre i häkte och minskad isolering, SOU 2016:52 

RFS skriver i sitt yttrande att utredaren missat att beskriva den viktiga roll frivilligorganisationer har, till exempel genom besöksgrupper. 

Läs alla remissvar på Regeringens webbplats

Läs även RFS yttrande här