Remiss om tillfällig lag om uppehållstillstånd - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

2016-02-12

Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget skickas nu på remiss.

Lagförslaget innebär bland annat:

  • Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd – vilket är huvudregeln i dag.
  • Rätten till familjeåterförening begränsas, men de barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.
  • Försörjningskravet vid anhöriginvandring skärps, men försörjningskravet ska inte gälla om anknytningspersonen är ett barn.

Den föreslagna lagen ska gälla under tre år.

Läs mer här samt ladda ner utkast till lagrådsremissen här