RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringsuppdrag till länsstyrelserna

2016-11-11 Sedan juli i år har länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska samordna uppdraget som ska redovisas senast den 1 september 2017.

Läs mer på regeringens hemsida