Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna

2016-07-08 Regeringen ger i uppdrag åt sju länsstyrelser att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder. 

De gäller länsstyrelserna i  i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 september 2017.

I uppdraget framgår att länsstyrelserna ska genomföra uppdraget i dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt får inhämta upplysningar från myndigheter och organisationer som har erfarenhet av frågorna. 

Läs mer på regeringens hemsida här