Regeringen satsar på barn- och ungdomsvården - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringen satsar på barn- och ungdomsvården

2016-01-25 Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att utforma en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen får också i uppdrag att fördela medel till kommuner för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Regeringens satsning på den sociala barn- och ungdomsvården, som omfattar 250 miljoner kronor årligen 2016-2019, är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Läs pressmeddelandet här