Regeringens förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringens förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd

2016-04-07 Regeringen föreslår att Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven. Lagen ska gälla i tre år.

Efter synpunkter från remissinstanser föreslår regeringen vissa förändringar från tidigare förslag. Det vill säga:

  • Vissa tillfälliga uppehållstillstånd förlängs till 13 månader så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner i Sverige.
  • Personer under 25 år beviljas bara permanent uppehållstillstånd vid försörjning om de har fullgjort en gymnasieutbildning eller motsvarande.
  • En möjlighet för anhöriginvandring och för barn att få permanent uppehållstillstånd införs i vissa särskilda fall.

Lagförslaget skickas nu till lagrådet. 

Läs mer på regeringens hemsida