RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rapport om att förebygga att ensamkommande försvinner

2016-01-29 I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm finns förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner. 

Ett av förslagen är att utbilda gode män till ensamkommande barn om riskindikatorer för försvinnanden. I kapitel fyra i rapporten finns en nulägesanalys av vilka barn som försvinner.

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här