RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om sekretess och elevhälsan

2016-03-08

Frågan om överförmyndarnämnden får uppge vem som är god man för en ungdom till elevhälsan besvaras på sajten elevhälsan.se

På hemsidan elevhälsan.se berättar en sjuksköterska på elevhälsan att de ibland har bekymmer med att få uppgifter från överförmyndarnämnden om vem som är god man till de ensamkommande barnen. Staffan Ohlsson besvarar frågan och beskriver att överförmyndarnämnden bör kunna göra bedömningen att det inte kan leda till men eller skada för barnet att lämna ut uppgift till skolan om vem som är god man. Om överförmyndarnämnden ändå säger nej till att lämna ut uppgiften beskrivs vilka andra väger som är möjliga. 

Läs texten här