Om mentorskap i Kunskapsbanken - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om mentorskap i Kunskapsbanken

2016-09-23 Hallands godmans och förvaltarförening har tagit fram ett dokument som beskriver hur de arbetar med mentorskap för nya gode män och förvaltare. 

Förhoppningsvis kan detta inspirera andra föreningar till liknande initiativ. 

Läs mer och ladda ner dokumentet här