RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nytt kunskapscentrum kring ensamkommande barn

2016-09-20 Regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen att skapa ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn.

Syftet med detta kunskapscentrum ska vara att sprida aktuell kunskap, framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande barn. 

Satsningen är en del av regeringens satsning på förbättrat mottagande av nyanlända som framkommer i budgetpropositionen för 2017.

Läs mer på regeringens hemsida