RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Misstänker du människohandel?

2016-08-24 Har du ett frivilliguppdrag där du misstänker prostitution eller människohandel? Kontakta Länsstyrelsensstödteam för råd och vägledning. 

Nätverket Nationellt metodstödsteam, som leds av Länsstyrelsen i Stockholm, erbjuder rådgivning till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i människohandelsärenden.

Nätverket består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel.

Telefonnumret till rådgivningen är 020-390 000

Läs mer här