RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Minister om brister i godmansystemet

2016-12-23

Justitieminister Morgan Johansson, svarade i SVT igår om vad som görs för att komma tillrätta med brister i godmanssystemet. Regeringen förslår att det i framtiden ska gå att lämna framtidsfullmakter och har redan tidigare i höst gett länsstyrelserna i uppdrag att öka tillsynen tillsammans med överförmyndarna. 

– I dag har vi lagt en proposition om framtidsfullmakter. Det innebär att man får möjlighet att själv välja vem som ska hjälpa en när man blir gammal, och kanske inte längre kan hålla reda på sin ekonomi, säger Morgan Johansson i SVT:s artikel.

Vad gäller bristerna i systemet med gode män som SVT:s granskningar tar upp säger Morgan Johansson så här:

– I allmänhet fungerar det väl, men vi har också på senare tid sett en del uppseendeväckande exempel där gode män inte har hållit reda på pengarna, utan där man tvärtom har kunnat misstänka dem för förskingring.

– Jag har gett i uppdrag till länsstyrelserna att förstärka sin tillsyn över systemet tillsammans med överförmyndarnämnderna, säger Morgan Johansson.

De sju länsstyrelser som har fått uppdraget ska rapportera tillbaks till justitieministern efter sommaren. Under året ska de vidta åtgärder för att förbättra tillsynen.

Läs hela artikeln på SVT:s webbplats