RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Metod för åldersbedömning klar

2016-09-12 Rättsmedicinalverket har nu kommit fram till att deras åldersbedömningar av ensamkommande barn som söker asyl som kommer att bygga på två metoder: tandmognadsbedömning samt bedömning av mognadsgraden av tillväxtzonen i lårbenets nedre del.

Rättsmedicinalverket skriver även på sin hemsida att varje knäledsbild ska bedömas av två oberoende röntgenläkare med erforderlig kompetens. Varje panoramaröntgenbild ska bedömas av två oberoende tandläkare. Den samlade medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket lämnar kommer att göras av rättsläkare.

Verksamheten ska komma igång under första kvartalet 2017.

Läs mer på Rättsmedicinalverkets hemsida

Läs artikel i DN

Läs om regeringsuppdraget som Rättsmedicinalverket fick i maj 2016.