Överförmyndare anser att otidsenlig lag ska utredas - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Överförmyndare anser att otidsenlig lag ska utredas

2016-06-01 Lunds överförmyndarnämnd föreslår i en skrivelse till Justitiedepartementet att det skyndsamt tillsätts en utredning för att få till en förändrad lagstiftning i överförmyndarfrågor. 

Läs skrivelsen till Justitiedepartementet här

Läs överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse här