Lund beslutar om samarbete kring frivilliga samhällsarbetare - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lund beslutar om samarbete kring frivilliga samhällsarbetare

2016-09-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund har beslutat om att uppmana överförmyndarnämnd, socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd att samverka vid rekrytering, utbildning och information av frivilliga samhällsarbetare.

Det var efter en workshop i våras som Lunds överförmyndarnämnd skickade en skrivelse med förslaget till arbetsutskottet. Överförmyndarnämnden har nu utsetts som ansvarig för att samarbetet kommer igång och första steget blir att tillsätta en arbetsgrupp.