Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Stockholm - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Stockholm

2015-05-19 Länsstyrelsen i Stockholm har riktat allvarlig kritik på tre punkter mot överförmyndarnämnden i Stockholm efter en inspektion i oktober 2015. Den allvarliga kritiken gäller långa handläggningstider, att inte ompröva förvaltarskap och dålig tillsyn av gode män till ensamkommande barn.

Dessutom ger länsstyrelsen kritik på ytterligare elva punktar. Det har bland annat tagit för lång tid att entlediga en god man. En ansökan om entledigande hade inkommit i mars 2014 med sista yttrandet i augusti 2014. Trots det fattades beslut först i januari 2015. I andra fall har nämnden inte motiverat beslut om att avslå ansökan om entledigande. Det går inte att veta varför eftersom handlingar som beslutet grundar sig på inte finns i akten.

Länsstyrelsen påpekar också att eftersom beslut om förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap gäller omedelbart när beslutet fattas, även om det överklagas, bör parterna omdelelbart underrättas om sådana beslut. Så har inte skett.

Redan 2014 kritiserade länsstyrelsen rutinerna att låta ställföreträdare ta ut resekostnader direkt från huvudmäns konto utan att nämnden har fatta beslut om det. Trots det har överförmyndaren inte ändrat sina rutiner. Dessutom har man inte reagerat på att en god man redovisar att hen överfört huvudmannens pengar till sitt eget personkonto för att kunna betala löpande räkningar åt huvudmannen. Trots ett tillskott på 9 miljoner kronor som inneburit nyanställningar har rutinerna inte skärpts.  

Enligt Svt har nämndens ordförande avgått till följd av rapporten.

Ladda ner Länsstyrelsen Stockholms tillsynsrapport här (pdf)

Se Svt:s inslag här