Kriminalvården förstärker utslussningen - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kriminalvården förstärker utslussningen

2016-04-18

Sedan årsskiftet har Kriminalvården ett nytt regeringsuppdrag. Det handlar om att förstärka arbetet med utslussning. 

Christian Karlberg är tillsammans med Mia Smith projektledare för uppdraget utslussning som ska slutredovisas i mars 2018. De har två år på sig att genomföra de åtgärder som ska till för att klienterna ska landa så mjukt som möjligt när de lämnar Kriminalvården.

Läs mer på Kriminalvårdens hemsida här