Regeringsuppdrag till Kriminalvården - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringsuppdrag till Kriminalvården

2016-10-27 Regeringen ger i uppdrag åt Kriminalvården att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten. 

Arbetet ska bygga vidare på de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.

Läs pressmeddelandet på Regeringens hemsida