"Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet" - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet"

2016-03-22

Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör skriver på DN debatt om att korta fängelsestraff ofta inte ger önskat resultat. Han anser att frivårdspåföljder i större utsträckning bör användas. 

I debattartikeln skriver han bland annat: "Det finns mycket goda vetenskapliga belägg för att insatser i frihet gör större skillnad, och svenskt frivårdssystem räknas till ett av världens mest utvecklade. Straff som verkställs i frivård kan göras längre, vara mer ingripande och utformas mer innehållsrikt och individanpassat. I en anstalt begränsas möjligheterna till eget ansvar, ute i samhället måste klienten själv klara av sin tillvaro och hantera de risksituationer som tidigare har lett till kriminalitet."

Nils Öberg nämner också fyra satsningar som Kriminalvården nu gör: 

  • Ny samtalsmetod
  • Ny frivårdsapp
  • Skärpt misskötsamhetspolicy
  • Intensivare utslussning

Läs debattartikeln på DN:s hemsida

Läs debattartikeln på Kriminalvårdens hemsida

I Dagens juridik berättar generaldirektören att Kriminalvården vill utbilda tingsrätter och hovrätter om de olika påföljdsvalen.

Läs artikeln i Dagens juridik här