Kammarrätten ger ung man rätt till kontaktperson - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kammarrätten ger ung man rätt till kontaktperson

2016-10-17 Ytterligare en dom från Kammarrätten i Göteborg bekräftar att LSS-boende med dagverksamhet inte utesluter att brukaren kan ha rätt till kontaktperson. 

Under våren 2015 upphörde ledsagarservicen som tagit vid efter att en brukare haft kontaktperson. Sedan dessa insatser upphört har han varit mycket för sig själv och upplever en social isolering trots att han arbetar tre dagar i veckan och boendet har daglig verksamhet. Att personen har svårt att ta egna initiativ till kontakt med andra människor bekräftar kuratorn. Han ber aldrig om hjälp eller klagar. Det är därför lätt att boendepersonalen missar att han inte får sina sociala behov uppfyllda.

Kammarrätten i Göteborg bedömer att personen har ett behov av att komplettera kontakten med anhöriga. Han ska ges rätt till insatsen kontaktperson. Motpart var vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun. Därmed ändras även domen i förvaltningsrätten i Malmö. Målnr 7167-15.

Ladda ner domen som pdf