JO-kritik mot omplaceringsbeslut av ensamkommande - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

JO-kritik mot omplaceringsbeslut av ensamkommande

2016-02-11

Juridik idag skriver att det var fel av socialnämnden att besluta att två 17-åriga ensamkommande flickor skulle byta boende utan att de hördes om saken före beslutet.

Vidare står i notisen: "En socialnämnds handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn sker enligt SoL, vilket innebär att både ett barn som fyllt 15 år och dess gode man är parter i ärendet. Att då besluta om omplacering utan barnets samtycke är i strid med kravet i 3 kap. 5 § SoL om att insatser med stöd av lagen bygger på frivillighet. Nämnden kritiseras därför av Justitieombudsmannen, JO, för att samråd varken skedde med den gode mannen eller barnen inför beslutet."