RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt

2016-08-25 Forskningsprojekt söker intervjupersoner som i samband med asylprocessen upplevt problem med exempelvis fingeravtryck.  

Projektet undersöker kränkningar av grundläggande rättigheter i samband med användningen av biometrisk data och EU:s databaser inom migration (EURODAC, VIS och SIS-II, samt nationella databaser).

Det kan till exempel handla om problem kring tagning av fingeravtryck, felmatchningar i databaserna, att fel data/info har sparats, att tvång eller våld använts för att ta fingeravtryck, rätt till information, problem att få uppehållstillstånd på grund av inreseförbud/återreseförbud, eller andra negativa erfarenheter.

Projektet finansieras av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och i Sverige är det Anna Bredström (Asylgruppen i Norrköping, och REMESO, Linköpings Universitet) som är samordnare. 

Kontaktperson för intervjuer är forskningsassistent Disa Helander, disa.helander@gmail.com eller 076-5566959.

Ladda ner affisch/flyer på svenska här

Ladda ner affisch/flyer på engelska här