”Intagna vill också deklarera” - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

”Intagna vill också deklarera”

Yvonne Lindström. Foto: Lena Bjerkesjö Keisu2016-04-14

Skatteverket skriver på sitt intranät om sitt samarbete med Visionsrummet. För intagna på kriminalvårdsanstalter som vill deklarera finns numera en särskild kontaktperson på Skatteverket.

Text och bild är från Skatteverkets intranät 11 april 2016.

I deklarationstider har Skatteverket en särskild kontaktperson för de intagna på kriminalvårdsanstalter som inte nås av sin deklaration.
– Det är en viktig uppgift att kunna hjälpa dem att göra rätt för sig, säger Yvonne Lindström på ADMA användarstöd.

Det är inte lika lätt för intagna på anstalter att deklarera som för övriga medborgare. Dels kan deklarationen ha svårt att hitta fram till anstalten, dels har de intagna av olika anledningar inte möjlighet att fritt använda datorer.

Sedan några år tillbaka har de intagna en personlig kontakt på Skatteverket. Det är Yvonne Lindström på ADMA användarstöd som svarar i telefon när de intagna ringer.

– De kontaktar mig först och främst för att höra om de behöver deklarera. Jag kikar i våra system och kan ge dem ett direkt besked om detta.

– Om de ska deklarera och saknar deklarationen ser jag till att de får den till rätt adress. Jag tittar också på om de har uppgett konto för eventuell överskjutande skatt och ser till att de får de broschyrer de kan behöva, säger Yvonne Lindström och lägger till att hon inte lämnar ut några uppgifter utan att det är säkerställt att det är rätt person hon pratar med.

Alltid anträffbar under deklarationstiden

Varje år kommer ett 40-tal samtal från intagna som inte fått sin deklaration. I vissa fall får Yvonne Lindström även hjälpa till med att svara på frågor om själva deklarationen.

– Enklare frågor kan jag förstås svara på men är frågorna lite svårare får jag ta hjälp och återkomma med svar. Då oftast till deras kontaktperson som alltid finns med när de ringer upp. De får ju inte ringa fritt och när som helst.

– Jag tycker att det här är en viktig och rolig arbetsuppgift. Under deklarationstider har jag alltid telefonen med mig, det kan hända att de ringer sent på eftermiddagen eller kvällen. De är ju beroende av att ha sin kontaktperson tillgänglig och då vill jag kunna vara anträffbar för dem.

”Deklarera på anstalt”

I flera år har Skatteverket samarbetat med Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, som är ansvariga för så kallade Visionsrum på anstalter, häkten och frivård. Visionsrum är en fysisk plats där bland annat myndigheter kan lämna broschyrer och foldrar eller hålla möten. Där ska den som är intagen på anstalt själv kunna ta tag i sin situation och arbeta med sin framtid.

Karin Ahlbom, Skatteverkets rikssamordnare för extern information och branschsamverkan, är kontaktperson för RFS och Kriminalvården. Tillsammans med Yvonne Lindström ser hon till att Visionsrummet får rätt information inför varje deklarationsår och att även Kriminalvårdens intranät uppdateras med denna. Arbetet går under namnet Deklarera på anstalt.

– Vi blev kontaktade av RFS för några år sedan och såg möjligheten att bidra till att de intagnas delaktighet i och återgång till samhället ska kunna bli bättre. Genom att de får sin deklaration kan vi se till att de inte skönstaxeras och får skattetillägg eller påminnelseavgifter i onödan.

Positiv återkoppling

Det arbete som Skatteverket gör för de intagna tillsammans med RFS och Kriminalvården har utvärderats vid ett par tillfällen.

– Samarbetet fungerar mycket bra och Skatteverkets tjänst är uppskattad. De intagna vill också deklarera och informationen är efterfrågad. Kontakten med myndigheter är viktig på så sätt att det kan bidra till att bryta den isolering från samhället som en intagen kan uppleva. Det skapar förutsättningar för en bättre frigivning, säger Thomas Karlsson, initiativtagare och ansvarig för Visionsrum på RFS.

– Vår arbetsinsats, som egentligen inte är så betungande, skapar högt förtroende för Skatteverket i den här gruppen. Dessutom slipper vi onödigt arbete i vår egen hantering, säger Karin Ahlbom.

 

Text och foto: Lena Bjerkesjö Keisu