RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Höj kraven för att bli ställföreträdare

2016-05-25 Lennart, Svartvik, ordförande i Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare, skriver i en debattartikel i Skaraborgs allehanda att kraven för att bli god man/förvaltare bör höjas och förtydligas.

Lennart Svartvik skriver bland annat:

"Vi inom ÖSFS ställer oss positiva till att höja och förtydliga dessa krav för att få vara ställföreträdare. Det skulle höja vår status och stärka vårt anseende. Vi vill också upprätthålla en god relation med ÖIS och politiskt tillsatta överförmyndare, då vi arbetar med samma målsättning. Nämligen att se till huvudmannens bästa i alla lägen."

Läs debattartikeln här