God man ska komma till tals vid flytt av ensamkommande - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

God man ska komma till tals vid flytt av ensamkommande

2016-03-21

I ett beslut från Justitieombudsmannen, JO, kritiseras en socialnämnd för att inte ha samrått vare sig med god man eller med det ensamkommande barnet, som fyllt 15 år, innan flytt till ett nytt boende.

I beslutet framgår att socialtjänsten borde ha låtit den gode mannen kommit till tals både under utredningen och även fått tillfälle att yttra sig innan beslutet fattades i socialnämnden. Har barnet fyllt 15 år ska både god man och barnet behandlas som part i ärenden hos socialnämnden. 

Det innebär att barnet ska få yttra sig och om barnet inte vill flytta kan socialnämnden inte utan vidare genomföra en flytt. Det skulle stå i strid mot kravet att insatser med stöd av socialtjänst lagen ska bygga på frivillighet från barnets sida. 

Ladda ner JO:s beslut som pdf här