Framför tack till gode män - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Framför tack till gode män

2016-05-13 Ordförande i Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd framför ett tack till alla gode män och förvaltare i en insändare i Södermanlands nyheter. 

Ordförande skriver bland annat: "Jag vill tacka och lyfta alla de gode män och förvaltare som gör ett fantastiskt jobb och vars stöd Nyköpings och Oxelösunds Överförmyndarnämnd inte skulle klara sig utan. Ni som på ett seriöst sätt försöker hjälpa och stödja andra människor och göra en otroligt viktig insats för kommunerna."

Läs hela insändaren här