Förvaltarskap ersätts med godmanskap - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förvaltarskap ersätts med godmanskap

2016-11-18

Zeteo nyheter skriver om att hovrätten upphäver ett förvaltarskap och beslutar att istället anordna ett godmanskap.

Så här står i det i Zeteos notis: "Mannen bodde på ett LSS-boende, hade bland annat periodvisa missbruksproblem och skötte inte sin ekonomi. Hovrätten hänvisar till både förarbeten och praxis och konstaterar att mannen behöver hjälp, men han är inte ur stånd att vårda sig själv som förvaltarskapet kräver varför den mindre ingripande åtgärden istället vidtas."