Förslag om tidigare åldersbedömning - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förslag om tidigare åldersbedömning

2016-11-17

Regeringens förslag om tidigare åldersbedömningar i asylprocessen är nu ute på remiss. 

Regeringens förslag innebär: 

  • Migrationsverket ska så snart som möjligt efter asylansökan göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder, om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.
  • Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut om att han eller hon ska anses ha fyllt 18 år.
  • Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.
  • Migrationsverket ska informera den sökande om att konsekvensen av att ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning, kan bli att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida

Remisserna gällande förslaget ska komma in till Justitiedepartementet senast den 23 november 2016.

Läs vilka remissinstanserna är på regeringens hemsida

Läs Migrationsverkets remissvar

Läs SKL:s remissvar